Category: Văn bản pháp quy

Quy định về niên hạn sử dụng ô tô kềm theo nghị định số 95/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định về niên hạn sử dụng ô tô kềm theo nghị định số 95/2009/NĐ-CP của Chính phủ Điều 4. Quy định về niên hạn sử dụng 1. Không quá 25 năm đối với xe ô tô chở hàng. 2. Không quá 20 năm đối với xe ô tô chở người. 3. Không quá 17 Read more…

Phí sử dụng đường bộ kèm theo thông tư số 293/2016/TT-BTC

Phí sử dụng đường bộ kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ( Ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của  Bộ Tài chính) Số tt Loại phương tiện chịu phí Mức thu (nghìn đồng) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 Read more…

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm định xe cơ giới

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm định xe cơ giới 1. Kiểm định không đầy đủ nội dung, không đúng quy trình, quy định. 2. Kiểm định khi thiết bị kiểm tra không bảo đảm độ chính xác; khi mạng máy tính nội bộ hư hỏng; kiểm định ngoài dây chuyền sai quy Read more…

Chu kỳ kiểm định kỹ thuật phương tiện GTCG đường bộ kèm theo thông tư số 70/2015/TT-BGTVT

CHU KỲ KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) TT Loại phương tiện Chu kỳ (tháng) Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ 1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải Đã Read more…

Mức thu phí, lệ phí kiểm tra cần cẩu, xitéc, bình nhiên liệu cng, lpg được trang bị lắp trên xe cơ giới

Mức thu phí, lệ phí kiểm tra cần cẩu, xitéc, bình nhiên liệu cng, lpg được trang bị lắp trên xe cơ giới (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 165/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính và Hướng dẫn số 3111/ĐKVN-TC ngày 19/12/2013 của Cục Đăng kiểm Việt Nam) Phí kiểm tra cần Read more…