Reviews
Reviews
Profile
Map
Photos
Related Listing
Chỉ đường đến điểm này
  1. Toantq

   Trung tâm đăng kiểm có vị trí trong lòng Tp Vũng Tàu, thuận tiện cho khách hàng đến đăng kiểm…

  You must be logged in to post a comment.

 • TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI
  BÀ RỊA VŨNG TÀU

  Tên giao dịch        : Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải  Bà Rịa Vũng Tàu

  Mã Trung tâm       : 7201S

  Đại diện là             : Ông Hoàng Văn Sỹ                          – Chức vụ: Giám đốc

  Địa chỉ                   : Số 47B đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu

  Mã số thuế            : 3500102326

  Tài khoản              : 3712.2.1045257                           – Tại Kho bạc Nhà nước  Vũng Tàu

  Điện thoại : 0254.3626299  –  0254.3838399           – Fax: 0254.3580675 ;    Email: t7201S@yahoo.com.vn

   

  Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải được thành lập theo Nghị định 36/CP ngày 29/05/1995 của Chính phủ về việc đảm bảo trật tự an tòan giao thông đường bộ và trật tự an tòan giao thông đô thị để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an tòan kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các lọai xe cơ giới tham gia giao thông. Đây cũng là dấu mốc mang tính đột phá trong công tác đảm bảo trật tự an tòan giao thông và cũng là sự hình thành Trung tâm.

  Triển khai nhiệm vụ này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo ngành giao thông vận tải thành lập Trạm đăng kiểm xe ô tô (tiền thân của Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải ngày nay) với nhân sự ban đầu gồm có 5 người; thiết bị kiểm định thô sơ, mặt bằng thuê của tổ chức ngòai ngành và số lượng xe tòan tỉnh ngày đó vào khoảng 2.000 xe ô tô các lọai (trong đó có rất nhiều là các xe cũ kỹ, thiếu an tòan).

  Trung tâm đã đổi tên từ Trạm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ thành Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải do Trung tâm được phép triển khai công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa, xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh.

  Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Trung tâm luôn chú trọng đến yếu tố con người, đến nay đã phát triển với nguồn nhân lực gồm 19 kỹ sư chuyên ngành; 06 cử nhân; 02 cao đẳng; 01 trung cấp. Trong đó có: 10 Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao; 6 Đăng kiểm viên xe cơ giới; 4 kỹ thuật viên, 2 kiểm định viên, 3 Đăng kiểm viên thủy nội địa; 02 Đăng kiểm viên xe máy chuyên dùng và 08 nhân viên nghiệp vụ. Các thiết bị kiểm định được nối mạng quản lý nội bộ và diện rộng  với Cục Đăng kiểm Việt Nam để truyền dẫn trên phạm vi toàn quốc. Trung tâm đã áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 và áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị, kiểm tra, lưu trữ, in kết quả và thống kê báo cáo đã góp phần nâng cao chất lượng kiểm định và là bước đột phá về  cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian đợi chờ đăng kiểm cho chủ xe.

  Mục tiêu của Ðăng kiểm Bà Rịa Vũng Tàu là phục vụ lợi ích công cộng và nhu cầu của khách hàng, góp phần bảo đảm an toàn sinh mạng, tài sản con người, và môi trường thiên nhiên trong sạch./.

  1. Các quyết định thành lập:

  Quyết định số 453/QĐ – UBT ngày 24/07/1995 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu “Về việc thành lập Trạm Đăng kiểm Ôtô trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

  Quyết định số 134/QĐ – UB ngày 23/03/1999 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu “Về việc đổi tên Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tỉnh thành Trạm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ”.

  Quyết định số 243/QĐ – UB ngày 27/01/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu “Về việc đổi tên Trạm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

  Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu “về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu.

  2. Sơ đồ tổ chức của trung tâm

  3. Bộ máy:

              Tổng nguồn nhân lực 32 người:  19 kỹ sư chuyên ngành; 06 cử nhân; 02 cao đẳng; 01 trung cấp. Trong đó có: 10 Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao; 6 Đăng kiểm viên xe cơ giới; 4 kỹ thuật viên, 2 kiểm định viên, 3 Đăng kiểm viên thủy nội địa; 02 Đăng kiểm viên xe máy chuyên dùng và 08 nhân viên nghiệp vu.

  1. Trung tâm được điều hành bởi giám đốc, giúp việc cho giám đốc có 1 phó giám đốc.

  2. Trung tâm được tổ chức gồm: 4 Phòng, bộ phận nghiệp vụ: Phòng Kế toán – Tài Chính; Phòng Hành chính – Nghiệp vụ ; Phòng đăng kiểm thủy và Bộ phận đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ với 3 dây chuyền kiểm định.

  a)  Phòng Hành chính – Nghiệp vụ: Thực hiện các nhiệm vụ hành chính, tổng hợp, báo cáo, thống kê, văn thư, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, giấy tờ, tài liệu, thi đua khen thưởng và các nhiệm vụ khác phục vụ hoạt động của trung tâm.

  b) Phòng Đăng kiểm thủy: Tổ chức kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa và các lĩnh vực có liên quan.

  c) Bộ phận kiểm định: Gồm 03 dây chuyền kiểm định xe cơ giới; tổ kiểm định xe cơ giới và tổ kiểm định an toàn lao động: Tổ chức kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của pháp luật và các lĩnh vực có liên quan.

  d) Phòng Kế toán – Tài chính:

  Thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về công tác tài chính, kế toán.    Tổ chức thu, quản lý thu, chi, kinh phí theo chế độ qui định của Nhà nước.

  4. Vị trí chức năng:

  4.1. Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải có chức năng tổ chức thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phương tiện thuỷ nội địa. Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải chịu sự quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải; sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Đăng kiểm Việt nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan, đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

  4.2. Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

  4.3. Trụ sở của trung tâm được đặt tại: 47B đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

   5. Nhiệm vụ, quyền hạn:

  5.1. Thực hiện việc kiểm định xe cơ giới, nghiệm thu cải tạo xe cơ giới, kiểm tra thiết bị chuyên dùng lắp trên xe cơ giới và kiểm định xe máy chuyên dùng, phương tiện thủy nội địa và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường;

  5.2. Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, thiết bị và chịu trách nhiệm duy trì độ chính xác của trang thiết bị kiểm định theo quy định giữa các kỳ kiểm tra, đánh giá;

  5.3. Tổ chức giám định trạng thái kỹ thuật xe cơ giới, thiết bị chuyên dùng lắp trên xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phương tiện thủy nội địa theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

  5.4. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

  5.5. Tham gia giám định sự cố tai nạn liên quan đến an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, thiết bị chuyên dùng lắp trên xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phương tiện thuỷ nội địa, máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; Đề xuất cơ quan có thẩm quyền biện pháp phòng ngừa;

  5.6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ liên quan đến phương tiện giao thông vận tải và tư vấn kỹ thuật theo quy định của pháp luật; triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động liên quan khác khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;

  5.7. Tổ chức thu phí, lệ phí kiểm định và dịch vụ phí theo quy định của pháp luật;

  5.8. Thu hồi Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Tem kiểm định theo quy định;

  5.9. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 có liên quan đến nhiệm vụ của trung tâm;

  5.10. Quản lý tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật;

  5.11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về Sở Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

  5.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Giao thông vận tải giao và các cơ quan có thẩm quyền giao.


  Sơ đồ bố trí vị trí làm việc trung tâm 7201s

 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.