Bà Rịa - Vũng Tàu
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7204S – Bà Rịa – Vũng Tàu

Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 7201S – Bà Rịa Vũng Tàu

Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 7202D – Bà Rịa Vũng Tàu

Trung Tâm đăng kiểm XCG 7203D – Bà Rịa Vũng Tàu