Bà Rịa
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 7202D – Bà Rịa Vũng Tàu