Tân Thành
Trung Tâm đăng kiểm XCG 7203D – Bà Rịa Vũng Tàu