Vũng Tàu
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 7201S – Bà Rịa Vũng Tàu