Hiệp Hòa
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9804D – Bắc Giang