Yên Dũng
Trung tâm đăng kiểm XCG 9805D – Bắc Giang