Tp Bắc Ninh
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 9901S – Bắc Ninh