Bình Thủy
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 6502D – Cần Thơ

Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 6501S – Cần Thơ