Ô Môn
Trung Tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6503D – Cần Thơ