Cẩm Lệ
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4304D – Đà Nẵng