Pleiku
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 8105D – Gia Lai

Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 8103D – Gia Lai

Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 8102D – Gia Lai