Ninh Giang
Trung Tâm đăng kiểm XCG 3403D – Hải Dương