Ngô Quyền
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 1505D – Hải Phòng