Vĩnh Bảo
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 1504D – Hải Phòng