Kim Động
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8906D – Hưng Yên