Kiên Giang
Trung Tâm đăng kiểm XCG 6801S – Kiên Giang