Liên Nghĩa
Chi nhánh trung tâm đăng kiểm XCG Lâm Đồng – 4903S