Tam Điệp
Trung Tâm đăng kiểm XCG 3503D – Ninh Bình