Đồng Hới
Trung Tâm đăng kiểm XCG 7301S – Quảng Bình