Uông Bí
Trung Tâm đăng kiểm XCG 1402D – Quảng Ninh