Châu Thành
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 8302D – Sóc Trăng