Sóc Trăng
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 8301V – Sóc Trăng