Phường Trần Hưng Đạo
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 1701D – Thái Bình