Cao Ngạn
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 2002S – Thái Nguyên