Đông Sơn
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3608D – Thanh Hoá