Tag: Các hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm định xe cơ giới

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm định xe cơ giới

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm định xe cơ giới 1. Kiểm định không đầy đủ nội dung, không đúng quy trình, quy định. 2. Kiểm định khi thiết bị kiểm tra không bảo đảm độ chính xác; khi mạng máy tính nội bộ hư hỏng; kiểm định ngoài dây chuyền sai quy Read more…