Tag: Chu kỳ kiểm định

Chu kỳ kiểm định kỹ thuật phương tiện GTCG đường bộ kèm theo thông tư số 70/2015/TT-BGTVT

CHU KỲ KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) TT Loại phương tiện Chu kỳ (tháng) Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ 1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải Đã Read more…