Tag: lpg được trang bị lắp trên xe cơ giới

Mức thu phí, lệ phí kiểm tra cần cẩu, xitéc, bình nhiên liệu cng, lpg được trang bị lắp trên xe cơ giới

Mức thu phí, lệ phí kiểm tra cần cẩu, xitéc, bình nhiên liệu cng, lpg được trang bị lắp trên xe cơ giới (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 165/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính và Hướng dẫn số 3111/ĐKVN-TC ngày 19/12/2013 của Cục Đăng kiểm Việt Nam) Phí kiểm tra cần Read more…