Tag: nghị định số 95/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định về niên hạn sử dụng ô tô kềm theo nghị định số 95/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định về niên hạn sử dụng ô tô kềm theo nghị định số 95/2009/NĐ-CP của Chính phủ Điều 4. Quy định về niên hạn sử dụng 1. Không quá 25 năm đối với xe ô tô chở hàng. 2. Không quá 20 năm đối với xe ô tô chở người. 3. Không quá 17 Read more…