Tag: Thông tư số 293/2016/TT-BTC

Phí sử dụng đường bộ kèm theo thông tư số 293/2016/TT-BTC

Phí sử dụng đường bộ kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ( Ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của  Bộ Tài chính) Số tt Loại phương tiện chịu phí Mức thu (nghìn đồng) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 Read more…