Tag: Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm định xe cơ giới

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm định xe cơ giới 1. Kiểm định không đầy đủ nội dung, không đúng quy trình, quy định. 2. Kiểm định khi thiết bị kiểm tra không bảo đảm độ chính xác; khi mạng máy tính nội bộ hư hỏng; kiểm định ngoài dây chuyền sai quy Read more…

Chu kỳ kiểm định kỹ thuật phương tiện GTCG đường bộ kèm theo thông tư số 70/2015/TT-BGTVT

CHU KỲ KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) TT Loại phương tiện Chu kỳ (tháng) Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ 1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải Đã Read more…