Thông tư số 31/2017/TT- BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/4/2018

Thông tư số 31/2017/TT- BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/4/2018

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 31/2017/TT- BGTVT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của PTGTCGĐB.

Ngày 22/9/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ký Thông tư số 31/2017/TT- BGTVT – Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính chắn gió của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô Mã số: QCVN 32: 2017/BGTVT

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô Mã số: QCVN 34: 2017/BGTVT

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Mã số: QCVN 35: 2017/BGTVT

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2018. Bãi bỏ khoản 1, 3 Điều 1 Thông tư số 57/2011/TT-BGTVT ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe ô tô và khoản 1 Điều 1 Thông tư số 39/2010/TT-BGTVT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Nguồn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Tham khảo nội dung Thông tư số 31/2017/TT- BGTVT tại đây: 2017_761 + 762_31-2017-TT-BGTVT.

Hoặc tại congbao.chinhphu.vn:

Toantq
Author: Toantq