Tp Bắc Giang
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 9802D – Bắc Giang